Стил Електроникс Гоце Делчев

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
 

За фирмата

Е-мейл Печат ПДФ

"Стил-електроникс" ООД е създадена през 1994 г. Първоначално основната дейност е ориентирана в производството на автомобилни релета за зареждане на акумулатори, релета за мигачи, електронни запалвания и комутатори. Работи също така и в сферата на охранителните системи и видеонаблюдение.

През 2002 г. започва производсвото на електронни ключове за управление на автомобилни газови уредби  АГУ и симулаторите за тях.
От 2005 г. със собствена разработка на пазара са пуснати за продажба няколко вида UPS за резервирано захранване на циркулационни помпи в топлотехниката. В производство от същата година е и диференциални термостати за управление на системи със слънчеви колектори. От средата на 2020 г. в производство е пуснат и UPS за захранване на пелетни съуражения.

Фирмата е специализирана за производство на електронни изделия и разполага с необходимата апаратура и инженерни специалисти за разработка и производство на изделия по поръчка на клиента.

 

 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИ

„Стил-електроникс “ ООД изпълнява проект по Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Проект № BG16RFOP002-2.073-19952-C01 с наименование: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 и главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Дейности по проекта: Дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Разплащане по фактури за закупени материали .

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начална дата на изпълнение на проекта: 01.02.2021 г.

Крайна дата на изпълнение на проекта: 01.05.2021 г.

 

Проект № BG16RFOP002-2.073-15952-C01