Стил Електроникс Гоце Делчев

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
 

Електроника за топлотехника и слънчеви системи

Е-мейл Печат ПДФ

 

Непрекъсваемото захранване тип НПЗ-101Т


Непрекъсваемото захранване тип НПЗ-101Т служи да подържа мрежа 220V напрежение за захранване на циркулационна помпа на локални отоплителни инсталации при отпадане на мрежовото захранване.
НПЗ-101Т има следните параметри:

  • изходно напрежение - 220 V
  • изходна мощност   - 100 W
  • акумулатор (вътрешен)- 12V/7,2Ah
  • заряден ток на акумулатора - max. 4 A
  • задействане на терморелето - - от 0 до 90 С

В НПЗ-101Т е вградено терморегулируемо реле от 0 до 90 С с изнесен датчик .НПЗ-101Т позволява включването на външен акумулатор.

 

Ръководство на потребителя


 

Непрекъсваемото захранване тип НПЗ-102 Чиста синусоида

 

Непрекъсваемото захранване тип НПЗ-102 Чиста синусоида служи да поддържа мрежово  напрежение 220 V за
захранване на циркулационни помпи на локални  отоплителни инсталации при отпадане на мрежовото захранване.

 

 

 

 

Ръководство на потребителя 

Непрекъсваемото захранване тип НПЗ-103А Чиста синусоида

 

Непрекъсваемото захранване тип НПЗ-103A Чиста синусоида служи да подържа мрежа 220V напрежение за захранване на циркулационна помпа на локални отоплителни инсталации при отпадане на мрежовото захранване.

 

 

 

 

Ръководство на потребителя

Непрекъсваемото захранване тип НПЗ-106А Чиста синусоида

 

Непрекъсваемото захранване тип НПЗ-106A Чиста синусоида служи да подържа мрежа 220V напрежение за захранване на циркулационна помпа на локални отоплителни инсталации при отпадане на мрежовото захранване.

 

 

 

 

 

Ръководство на потребителя


 

Непрекъсваемото захранване тип НПЗ-150М Чиста синусоида

 

Непрекъсваемото захранване тип НПЗ-150М служи да поддържа мрежово  напрежение 220 V за
захранване на циркулационни помпи на локални  отоплителни инсталации при отпадане на мрежовото захранване.

 

 

 

 

Ръководство на потребителя

 

 


 

Непрекъсваемото захранване тип НПЗ-450S Чиста синусоида

 

Непрекъсваемото захранване тип НПЗ-450S служи да поддържа мрежово  напрежение 220 V за
захранване на циркулационни помпи на локални  отоплителни инсталации при отпадане на мрежовото захранване.

 

 

 

 

Ръководство на потребителя
 

Непрекъсваемото захранване тип НПЗ-600S Чиста синусоида

 

Непрекъсваемото захранване тип НПЗ-600S служи да поддържа мрежово  напрежение 220 V за
захранване на циркулационни помпи на локални  отоплителни инсталации при отпадане на мрежовото захранване. Прилага се и за пелетни камини и котли с консумирана мощност до 600 W .

 

 

 

 

Ръководство на потребителя

 

 


 

Диференциален термостат ДТ-1


Диференциалният термостат служи за подаване на захранване 220 в зависимост от сравняване на две температури посредством датчици. Разликата в температурите се задава от 0 до 20 С. Използва се широко при управление на циркулационни помпи за парно отопление и слънчеви колектори.

 

 

 

Ръководство на потребителя


Диференциален термостат - ДТ-2

Предназначението на Диференциалният термостат-  ДТ-2 е да включва помпа

при слънчевите системи с бойлер намиращ се под колекторите. ДТ-2 сравнява

температурата на бойлера с тази на колектора и в зависимост от настройката управлява помпата.

 

Ръководство на потребителя

 


 

Диференциален термостат ДТ-2 БуфеДиференциален термостат с три датчикар

Диференциалният термостат ДT-2 Буфер се използва за управление на подгряването на два бойлера или бойлер и друг буфер или басейн за гореща вода от слънчеви колектори.Стандартно е програмиран за основен бойлер и басейн със температура 30 С. Същият може да бъде използван за управление и в други топло-обменни отоплителни инсталации,работещи на базата на температурна разлика между използваната вода и тази на топло-обменника.

 

Ръководство на потребителя


 

Дигитален термостат-  DGT-2


Принцип на действие:
DGT-2 следи зададената температура и включва и изключва консуматора на изхода. Температурата се измерва
с датчик KTY-81-110 1 ком. Измерваната температура е в обхвата от -50С до +150С. Устройството има
възможност да регулира хистерезиса в определени граници.

 


Ръководство на потребителя

 

 

 


 

Електронен термостат

Електронният термостат служи за управление на включването (изключването) на циркулационната помпа за парно
отопление в зависимост от зададената температура. Включването се регулира в температурен обхват от 0 до 90 С.Ръководство на потребителя


 

 


 

Електронен Термостат за стенен монтаж


Електронният термостат служи за управление на включването (изключването) на циркулационната помпа за парно

отопление в зависимост от зададената температура. Включването се регулира в температурен обхват от 0 до 90 С.

 

Ръководство на потребителя

 


Електронно фото реле FR-2

Предназначение:
Електронното фото реле е предназначено да включва и изключва всички видове осветления. Релето има
хистерезис, с който се избягват включвания при моментно осветяване. Чувствителността се регулира
чрез тример - потенциометър, изведен на страничната част на кутията.

Технически данни:
1.Захранващо напрежение - 220V AC 50Hz
2.Максимален товарен ток - 10А
3.Работна темепература - от -25С до +70С
4.Време на закъснение на вкл. - 10 сек.
5.Време на закъснение на изкл. - 30 сек.
6.Относителна влажност на околната среда до 80%
7.Диапазон на регулиране : при вкл. 0.5-50 Lx ; при изкл. 0.8-80 Lx.


Ръководство на потребителя

Схема на свързванеЕлектронен стълбищен автомат ECA-1


Предназначение:
Електронният стълбищен автомат ЕСА-1 е предназначен за управляване на стълбищното осветления на
жилищни сгради и други помещения, където се изисква осветлението да се самоизключи след
определено време.

Технически характеристики :
1.Захранващо напрежение 220V AC
2.Номинална честота на захранващото напрежение 50Hz
3.Максимален ток през контакта на релето 10A/250V AC
4.Клас на точност +/- 15%
5.Температура на околната среда от -10С до +40С
6.Относителна влажност на околната среда до 80%
7.Време обхват от 1 до 10 мин.
8.Пробивно напрежение между контактите 1000V

Ръководство на потребителя